The Presbytere

Presbytère ถือเป็นอาคารที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมใน French Quarter of New Orleans Louisiana ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับจัตุรัส Jackson โดยจะอยู่ติดกับ St. Louis Cathedral ทำการสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2334 โดยเป็นโครงสร้างที่เหมาะสำหรับ Cabildo ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์ด้านอื่นๆ

มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของประเทศในยุคอาณานิคมสถาปัตยกรรมสเปน

ซึ่งมันถูกกำหนดให้เป็นแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์แห่งชาติในปีพ. ศ. 2513 และปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งรัฐหลุยเซียน่า

Presbytère ได้รับการออกแบบในปีพ.ศ. 2334 โดยชาวฝรั่งเศส Gilberto Guillemard เพื่อร่วมกับ Cabildo หรือ Town Hall ซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของมหาวิหารเซนต์หลุยส์ กว่าจะสมบูรณ์จนกระทั่ง 2356 เดิมเรียกว่า Casa Curial (‘Ecclesiastical House’)

The Presbytere 3p

ชื่อของมันเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่ามันถูกสร้างขึ้นบนฐานเดิมของที่อยู่อาศัยของพระคาปูชินและแท่นบูชา (ราชวงศ์presbytèreในฝรั่งเศส) ในปี 2396 ในโบสถ์ขายPresbytère ให้กับระดับเมือง ในปี 2451 และเมืองขายให้รัฐ และมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐหลุยเซียน่า เพื่อมันประกาศประวัติศาสตร์ชาติว่าเป็นแลนด์มาร์ค ในปี 2513

แต่ในมุมมองของ Jackson Square มหาวิหารเป็นอาคารกลางมี Cabildo ทางด้านซ้ายและ Presbytere ทางด้านขวาในปี พ.ศ. 2548 หลุมฝังศพถูกแทนที่ด้วยยอด Presbytère

ซึ่งโดมได้หายไปตั้งแต่พายุเฮอริเคนแห่งนิวออรีนอร์กปี 1915

บอกเลยว่า หากต้องการที่จะไปเที่ยวเยี่ยมชม ก็สามารถเดินทางไปได้ ซึ่งเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ใช้ระยะเวลาที่นาน เพราะสามารถเดินทางไปได้ง่ายๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณว่า จะสามารถสะดวกเดินทางได้อย่างสบาย